Wat is een beplantingsplan?

Een beplantingsplan is een aparte tekening waar de beplantingvakken en verlichtingspunten staan aangegeven. Bij het beplantingsplan hoort een beplantingsschema. Dit is een overzicht waarin wordt vermeld: de correcte botanische en Nederlandse benaming, de hoogte, kleur, bloeitijd en het aantal dat per beplantingsvak nodig is.
Alle beplanting die in het plan wordt ingezet, staat beschreven in de informatiegids met uitleg, foto’s en onderhoudstips.

Voorbeeld van een beplantingsschema:
Voorbeeld beplantingsschema

Voorbeeld van een informatiegids:
Voorbeeld informatiegids